ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna  
  ARMIA GOBLINÓW
FAQ  FAQ Szukaj  Szukaj Uytkownicy  Uytkownicy Grupy  Grupy
 
Rejestracja  ::  Zaloguj Zaloguj si, by sprawdzi wiadomoci
 

.::O ARMII::.    .::SPIS ZIELONYCH::.    .::STARA XIÊGA::.

Czwartek w czwaartek. Czwartek w czwaartek. Czwartek w czwaartek. W czwartek czwarteeek!


Odpowiedz do tematu ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna » Nastanie nowa era ciemnoci - i to my zgasimy wiato! » Miêdzy nami goblinami » Gobliñskie wycie
Gobliñskie wycie
Autor Wiadomo
Dzik 
...Bojowy...


Rasa: guziec bojowy ¶wiat³ocz
Przydzia: zak³ócanie
Ulubiony system: Wolsung, Klanarchia
Posty: 334
Skd: z bar³ogu
Wysany: Pi 05 Sie, 2011 00:31   Gobliñskie wycie

Po pijackim ¶piewaniu na Toporce nasz³a mnie my¶l, ¿eby zaprojektowaæ i wydrukowaæ kilka egzemplarzy ¶piewnika. Ka¿dy zaproponowa³by kilka piosenek, ja wszystko z³o¿ê i postaram siê wyprodukowaæ. Na wiêkszych imprezach/wyjazdach mog³oby siê przydaæ, szczególnie kiedy pamiêæ zaczyna szwankowaæ ;-)
_________________
Producent Potion of Reviev
 
 
ByBus 
Gnom Marnotrawny mk2


Rasa: Gnom
Przydzia: Wo¼nica
Ulubiony system: L5R 1E
Posty: 1919
Skd: z w³asnych pomy³ek
Wysany: Pi 05 Sie, 2011 05:19   

bardzo dobry pomys³, teraz zamiast zapominaæ s³ów bêdziemy mogli zapominaæ ca³ego s³ownika :-D
ja poproszê jakie¶ szanty: ciep³± krew, cztery piwka, czarnobrodego i mo¿e jeszcze amsterdam kaczmarskiego.
_________________
" o ma³ych krzywdach siê nie zapomina ma³e krzywdy siê pamiêta "
 
 
Trollica b³otna 


Rasa: Trollica b³otna
Przydzia: Kapelan
Ulubiony system: planetarny +Pendragon+Mag
Posty: 975
Skd: z pramacierzy
Wysany: Pi 05 Sie, 2011 09:15   

p³ytê "Bankiet" Kaczmara (mo¿e damy radê a capella)!
 
 
Chochlik 
HIHIHIHIHI


Rasa: Pó³gannock
Przydzia: Marynarka Podwodna
Ulubiony system: L5K,GS,Klanarchia SW
Posty: 1341
Skd: Lochy pod Warszawa
Wysany: Pi 05 Sie, 2011 09:30   

"Sarmacje" Kaczmara
Barmankê z Amsterdamu
Bitwê
Barbra Streisand
topory welkam tu :P
Dziura :P
Komar :P
_________________
To jest Chochlik reggae!
 
 
 
Grzybek 
Grzybek


Rasa: Goblin mniejszy
Przydzia: Si³y g³ówne
Ulubiony system: WoD
Posty: 1392
Skd: z lasu
Wysany: Pi 05 Sie, 2011 09:37   

Doda³abym jeszcze nasze (chyba g³ównie Sanszajnowe) przeróbki - "Uczestników sesji jesiennej", hymn do S³oñca ¶piewany na tej Toporiadzie, mo¿e co¶ jeszcze by siê znalaz³o :?:
 
 
 
ByBus 
Gnom Marnotrawny mk2


Rasa: Gnom
Przydzia: Wo¼nica
Ulubiony system: L5R 1E
Posty: 1919
Skd: z w³asnych pomy³ek
Wysany: Pi 05 Sie, 2011 09:41   

Sun przerabia praktycznie ka¿d± piosenkê któr± ¶piewamy wiêcej ni¿ raz i raczej nie miewa problemów z ich zapamiêtywaniem, a dobrze by by³o czasem mieæ oryginalne teksty :-?

za to tego czeskiego tekstu o tym ¿e my "s³abi na ciele ale silni na duchu" to nawet tytu³u nie pamiêtam a czasem by siê chcia³o za¶piewaæ.

Trollica b³otna napisa/a:
"Bankiet" Kaczmara (mo¿e damy radê a capella)!

no z bankietu to akurat niektóre mamy szanse, ale z innymi trzeba by zrobiæ testy, to znaczy raz siê upiæ tak ¿eby ju¿ ¶piewaæ ale jeszcze móc czytaæ i sprawdziæ co siê do ¶piewnika nadaje :-D
_________________
" o ma³ych krzywdach siê nie zapomina ma³e krzywdy siê pamiêta "
Ostatnio zmieniony przez ByBus Pi 05 Sie, 2011 10:57, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
Dzik 
...Bojowy...


Rasa: guziec bojowy ¶wiat³ocz
Przydzia: zak³ócanie
Ulubiony system: Wolsung, Klanarchia
Posty: 334
Skd: z bar³ogu
Wysany: Pi 05 Sie, 2011 10:24   

Tonacje/nuty jak siê da te¿ powrzucam...przynajmniej poudajemy, ¿e wiemy co to znaczy :-D
_________________
Producent Potion of Reviev
 
 
Ewelinkia 
Dopelgangier


Ulubiony system: System
Posty: 389
Skd: z Alabamy
Wysany: Pi 05 Sie, 2011 14:51   

A ja poproszê o tekst piosenki Trzej wodzowie (to tak a'propos larpa :-D ) którego nie pamiêtali¶my ja i ByBus na ostatnim cotygodniu przed Topork±...
 
 
Dzik 
...Bojowy...


Rasa: guziec bojowy ¶wiat³ocz
Przydzia: zak³ócanie
Ulubiony system: Wolsung, Klanarchia
Posty: 334
Skd: z bar³ogu
Wysany: Pi 05 Sie, 2011 23:06   

To ja czekam, a¿ Wódz mi spisze przy¶piewki Gobliñskie (chyba ¿e kto¶ inny pamiêta) i do jakiej melodii mniej wiêcej robione. Ja po Dzikonie biorê siê ostro do roboty i powinno do koñca sierpnia przynajmniej w wersji PDF siê pojawiæ.
_________________
Producent Potion of Reviev
 
 
Unshyne 
Administrator
Hard New Age!


Rasa: Goblin brodaty
Przydzia: Vuc Armii
Ulubiony system: AmberChaosGobliny i Wfrp1
Posty: 2338
Skd: Z piek³a. Rodem.
Wysany: Sob 06 Sie, 2011 12:34   

Na PRESSGANG

W górê rzeki poprzez Krakowskie
¯aków t³um pijany wlecze siê
Do picia trzeba im kompanii
Uczestników sesji jesiennej

A ¿e by³em jeszcze trze¼wy ch³op
W t³umie z³owi³ mnie studentów wzrok
We trzech do knajpy zabrali mnie
Uczestnika sesji jesiennej

Jak o trunki upominaæ siê
Ju¿ w liceum nauczy³em siê
Niejeden krwi± wtedy sp³ywa³ pysk
Uczestnika sesji jesiennej

Nikt nie zliczy ile wódki swej
Pi³em nim poczu³em siê OK
Dla chwa³y Twej Uniwerku mój
Uczestnika sesji jesiennej

Hen za drzwiami mi³a czeka braæ
Tu egzaminator kurwa jego maæ
On dzisiaj wszak Twoim bogiem jest
Uczestniku sesji jesiennej

Gdy wrze¶niowy t³um formuje siê
To co roku mo¿esz spotkaæ mnie
Kto wiosn± wcale nie uczy siê
Uczestniczy w sesji jesiennej
(wersja moralizatorska)
£up stanowi floty wojennejNa DIAMENT

¦ci±gi niemal gotowe ju¿
Znane s± terminy
Matka siê martwi o wynik
Nie rób takiej miny

Profesor w sufit wlepia wzrok
Piszemy lada dzieñ
Piszemy tam gdzie lampy blask
Nie m±ci pióra cieñ

ref. A wiêc pisz spoko
¦ci±gi w kieszeni miej
Egzaminy i testy trudne s±
Lecz zaliczymy je

Ram pam paj ram pam paj...


Hej panno po co ³zy
Nikt nie udupi Ciê
Przyrzekam Ci to gdy patrzê
Na d³ugie nogi Twe

No nie p³acz ma³a wrócisz tu
Nasz los nie taki z³y
Pamiêtaj wszak by we wrze¶niu
Nie chadzaæ na ryby

ref. A wiêc pisz spoko...

Ram pam paj ram pam paj...


I dla tego roku ju¿
Ostatni to dzieñ
Bo dziekan indeks wzi±³ i wpis
Umieszcza weñ

ref. A wiêc pij ¿e hoho
Pó³ litra w rêku miej
Wszystkie wódki ¶wiata mocne s±
Lecz wypijemy je
KAMBOJ jest znany, s³awetna zwrotka przepad³a, ale jest próba rekonstrukcji z GOBLINIADY, lepszej chyba nie mamy

Kiedy goblin nie ma warga
Kiedy goblin nie ma warga
Nie wie co to pije, co tam je
Kiedy goblin nie ma warga
Lub go warg zêbami szarga
Nie wie co tu pije, co tam je-eeee...
...ee-ed¼ do lasu elfiego
Do elfiego lasu jed¼
Tam jest ³atwiej ¿reæ i ³atwiej chleæ
Zapytaj± Ciê elfy
Hahaha gdzie jest warg Twój
Spierdalaj cioto powiesz im
I chujI siê w³a¶nie g³odny zrobi³em, wiêc psalmów na razie nie podam.
Je¶li chodzi o dodatkowe pie¶ni niemoje-nienasze, to koniecznie Szatan. O³ je.
_________________
Uwa¿aj baranie! Ogl±dam CSI, NCIS i Criminal Minds, wiêc mogê sprawiæ, ¿e twoje morderstwo bêdzie wygl±da³o jakby za³atwi³ ciê jednoro¿ec mañkut z drewnian± nog±...
 
 
 
Grzybek 
Grzybek


Rasa: Goblin mniejszy
Przydzia: Si³y g³ówne
Ulubiony system: WoD
Posty: 1392
Skd: z lasu
Wysany: Sob 06 Sie, 2011 19:36   

Jak Szatan, to i "chleje je" i "jestem sobie panem gdy siedze nad dzbanem" - tu Czcibor na pewno mo¿e pomóc :)
 
 
 
Trollica b³otna 


Rasa: Trollica b³otna
Przydzia: Kapelan
Ulubiony system: planetarny +Pendragon+Mag
Posty: 975
Skd: z pramacierzy
Wysany: Nie 07 Sie, 2011 09:54   

Na pewno ¶wietnie by nam wyszed³ przebój ksiêdza Natanka "Pos³ucha³em szatana". Koniecznie!!!
Ponownie link: http://www.youtube.com/wa...player_embedded
 
 
Unshyne 
Administrator
Hard New Age!


Rasa: Goblin brodaty
Przydzia: Vuc Armii
Ulubiony system: AmberChaosGobliny i Wfrp1
Posty: 2338
Skd: Z piek³a. Rodem.
Wysany: Nie 07 Sie, 2011 14:25   

S± psalmy? S± psalmy.Piwo siê koñczy - co zrobimy dalej?

Z wielkim niepokojem stwierdzam piwo siê skoñczy³o
Chocia¿ jeszcze przed kwadransem jak najbardziej tutaj by³o
Sklepy wszystkie s± daleko zreszt± dawno siê sciemni³o
Co tu zrobiæ co tu pocz±æ ¿eby znowu by³o mi³o

Piwo siê koñczy - co zrobimy dalej?

Nie ma ju¿ ani kropelki to nie nasza wina
Ale jedna rzecz ciekawa mi siê przypomina
I z zadowoleniem stwierdzam ¿e radosna to nowina
Mam albowiem w swym plecaku cztery i pó³ litra wina

Wino siê koñczy - co zrobimy dalej?

Nie ma piwa nie ma wina katastrofa taka
Trudno bez asortymentu zalewaæ robaka
Czas najwy¿szy po raz wtóry zajrzeæ do plecaka
Mam albowiem tam schowane cztery flasze pó³toraka

Miodzik siê koñczy - co zrobimy dalej?

Nie zosta³o nic do picia tylko same smutki
Zbyt prêdkiego wypijania trunków s± to skutki
Ale plecak mój wszak nigdy nie by³ przesadnie malutki
Nie bez powodu mam tam schowane cztery zacne litry wódki

Wódka siê koñczy - co zrobimy dalej?

Pochlali¶my siê rado¶nie jak dzika zwierzyna
Za pomoc± piwa wódki miodu oraz wina
Ale jutro rano smutny bêdzie tego picia fina³
(zmiana akcentu) Gdzie ja za¶ do kurwy nêdzy zapodzia³em tego klina

Piwo siê skoñczy - co zrobimy dalej?Alleluja Alleluja Alleluja

Kto na kacu do piwniczy pe³nej klina wstanie
I za¿yje go do ustnie ten osi±gnie zmartwychwstanie
Bowiem ów asymiluj±c klin poprzez spo¿ycie
Wyzwala siê z piek³a oraz odzyskuje ¿ycie
Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Dok±d tupta noc± je-e¿
Mo¿esz wiedzieæ je¶li che-esz

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Zaczynamy ¶piewaæ psalm co nie ma koñca
Poniewa¿ odprawiamy liturgiê do s³oñca

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


A czemu tutaj kap³an s³oñca prowadzi swe boje
Ano ¿eby sprawdziæ czy cytrynówka s³onecznym jest napojem

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Kiedy s³oneczne oblicze na konwent zagl±da
A¿ g³upio jest tak s±czyæ herbatkê bez pr±da

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Gdy s³oneczny wyznawca w RPGi pogrywa
Mo¿na zauwa¿yæ jak mu siê ³eb kiwa

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


A gdy po terenie konwentu larpuje
To po jego chodzie mo¿na stwierdziæ ¿e siê dobrze czuje

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Domowe przedszkole wszystkie dzieci kocha
I chce by¶my tak¿e kochali je trochê

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Wyznawanie s³oñca zawsze siê op³aca
S³oñce pomaga siê pozbyæ kaca

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


W jaki sposób tak pomaga zapytasz mój panie
Blask s³oñca jest sygna³em ¿e czas na piwo na ¶niadanie

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Nie samym piwem siê ¿yje jak kiedy¶ s³ysza³em
Ale nie pamiêtam czym nastêpnie siê uchlacha³em

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Toporiada Toporiada Toporiada
Tu byæ trze¼wym nie wypada

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Ech s³oneczeko a tak gdyby morze zmieniæ w piwo a nas w ryby
Jakby¶my rozkosznie u¿ywali sobie, tam ¿yli tam skoñczyli i w tym legli grobie

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Lecz zamiany morza w piwo s± nieprzewidziane skutki
P³ywaj±cy po¶ród morza musi sikaæ do swej ³ódki

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Dlatego s³oñce w inny sposób d±¿y do zacnego celu
Promienie jego s± niezbêdne dla hodowli chmielu

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


A i inne trunki zacne s³oneczko zapewnia
Ale ca³kiem nie pamiêtam po co

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Czy Topory czy Feniksy Bzy albo Gobliny
I tak siê napierdolimy

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Lecz jest taki jeden co siarczy¶cie przesadza
Jego miejscem piek³o smo³a p³omienie i sadza

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y


Diab³em zwany jest ten pomiot ³obuz cham i inne wyzwiska
Zaraz go wrzucimy do ogniska

Gdzie jest s³onko kiedy ¶pi
Czy wilk zawsze bywa z³y
_________________
Uwa¿aj baranie! Ogl±dam CSI, NCIS i Criminal Minds, wiêc mogê sprawiæ, ¿e twoje morderstwo bêdzie wygl±da³o jakby za³atwi³ ciê jednoro¿ec mañkut z drewnian± nog±...
 
 
 
Trollica b³otna 


Rasa: Trollica b³otna
Przydzia: Kapelan
Ulubiony system: planetarny +Pendragon+Mag
Posty: 975
Skd: z pramacierzy
Wysany: Sob 13 Sie, 2011 15:50   

Tak sobie s³ucham "Taty Kazika 2" i wydaje mi siê, ¿e mogli¶my nie¼le od¶piewaæ Ga³czyñskiego "¦mieræ poety" oraz, konsekwentnie "A gdy bêdê umiera³"... :z³o:

O! i jeszcze "Nie doros³em do swych lat" - pasuje do Armii...
 
 
Boin 


Rasa: Golem ¿elazny
Przydzia: Oddzia³ chemiczny
Ulubiony system: anarchia
Posty: 1506
Skd: 487504 666583
Wysany: Sro 31 Sie, 2011 10:12   

No dobra, dla mnie tak:
"Warcho³" Kaczmarskiego!!!
"Kniazia Jaremy nawrocenie" Kaczmarski
"gawêda szlachecko-rze¼nicka o Morawskim " Kowalskiego.
Czyli Boin po sarmacku pojecha³ a co :-D
PS i jeszczae Tuhaj - beja!!
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna » Nastanie nowa era ciemnoci - i to my zgasimy wiato! » Miêdzy nami goblinami » Gobliñskie wycie

Forum graficzne

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Dustin Baccetti modified by Nieoficjalny support phpBB2 by Przemo
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 11